ကမ္ဘာဆရာများနေ့ကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့် လှူဒါန်းခြင်း


ကမ္ဘာဆရာများနေ့ကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့် တက္ကသိုလ်ရှိ ဆရာ ဆရာမများနှင့် ဝန်ထမ်းများအား ဆန်နှင့်ဆီ ပေးဝေလှူဒါန်းခြင်း