တည်ဆောက်ရေး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို လှည့်လည်ကြည်ရှု့စစ်ဆေးခြင်း