၂၀၂၀-၂၀၂၁ နိုင်ငံအကျိုးပြုသုတေသန Proposal Presentation


ဟင်္သာတတက္ကသိုလ် မိသားစု သက်ပြည်အငြိမ်းစားယူသည့် ဆရာမကြီးများဂုဏ်ပြုခြင်းနှင့် ပြောင်းရွေ့မည့် ဆရာမကြီးများအား နှုတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနား၊၊