တက္ကသီလာမဟာပညာဆုတောင်းပြည့်စေတီတွင် ဆီမီးထွန်းညှိပူဇော်ခြင်းနှင့် ဆီးမီးတစ်ထောင်၊ ပန်းတစ်ထောင်ပူဇော်ခြင်း


တက္ကသီလာမဟာပညာဆုတောင်းပြည့်စေတီတွင် ဆီမီးထွန်းညှိပူဇော်ခြင်းနှင့် ဆီးမီးတစ်ထောင်၊ ပန်းတစ်ထောင်ပူဇော်ခြင်း