သင်္ချာဌာန ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ လုပ်ဆောင်မှုမှတ်တမ်း (၃)

သင်္ချာဌာန ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ လုပ်ဆောင်မှုမှတ်တမ်း (၁၆.၈.၂၀၂၂) ရက်နေ့ ဆရာဆရာမများ၏ လုပ်ဆောင်မှုမှတ်တမ်း ၁။       ဒေါ်ဇွန်ဇွန်နိုင် (နည်းပြ)           –         ပြည်သူ့နီတိအခြေခံသိစရာများ ၂။       ဒေါ်ဟေမာန်ဦး (နည်းပြ)         –         A Study on Speed and Velocity

သင်္ချာဌာန ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ လုပ်ဆောင်မှုမှတ်တမ်း (၂)

သင်္ချာဌာန ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ လုပ်ဆောင်မှုမှတ်တမ်း (၁၈.၇.၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ (၁၈.၇.၂၀၂၂) ရက်နေ့ထိ ဆရာဆရာမများ၏ လုပ်ဆောင်မှုမှတ်တမ်း ၁။       ဒေါ်ဇွန်ဇွန်နိုင် (နည်းပြ)              –         A Study on Trees Huffman Codes ၂။       ဒေါ်ဖြိုးစန္ဒာနွယ် (နည်းပြ)       –         ပြည်သူ့နီတိအခြေခံသိစရာများ

သင်္ချာဌာန ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ လုပ်ဆောင်မှုမှတ်တမ်း (၁)

သင်္ချာဌာန ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ လုပ်ဆောင်မှုမှတ်တမ်း (၁၄.၆.၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ (၂၁.၆.၂၀၂၂) ရက်နေ့ထိ ဆရာဆရာမများ၏ လုပ်ဆောင်မှုမှတ်တမ်း   ၁။       ဒေါ်မေမြတ်သူ (နည်းပြ)         –         A Study on Euler Cycle and Hamiltonian Cycle ၂။       ဒေါ်နန့်မြင့်မြင့်ဆိုင် (နည်းပြ)    –         Higher-Order Nonhomogeneous Differential