ဥပဒေပညာဘာသာရပ် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လမ်းညွှန်စာအုပ်ပါသတ်မှတ်ချက်များ

အဝေးသင် သင်တန်းကျောင်းအပ်လက်ခံခြင်း ၂၀၂၂ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ခဲ့သော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ဥပဒေပညာဘာသာရပ် လျှောက်ထားရာတွင် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လမ်းညွှန်စာအုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်များ            ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ B.A (Law) သည် သင်တန်းနှစ် (၄)နှစ် သင်ကြားမည်ဖြစ်ပြီး ဥပဒေဘွဲ့ L.L.B သည် သင်တန်းနှစ် (၅)နှစ် သင်ကြားမည်ဖြစ်သည်။           ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ B.A (LAW) ရရှိပြီး

တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်မည့် Applied Subjects ဘာသာရပ်များ

(Applied Subjects) အသုံးချဘာသာရပ်များ (Applied Subjects) အသုံးချဘာသာရပ်များ အဝေးသင် သင်တန်းကျောင်းအပ်လက်ခံခြင်း ၂၀၂၂ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ခဲ့သော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ဟင်္သာတတက္ကသိုလ်တွင် တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်မည့် (Applied Subjects) အသုံးချဘာသာရပ်များ – Agricultural Chemistry ( စိုက်ပျိုးရေးဓာတုဗေဒ)             ဘာသာတွဲ(၁၊၅၊၆၊၇၊၈)            B.Sc

အဝေးသင် သင်တန်း ကျောင်းအပ်လက်ခံခြင်း

အဝေးသင် သင်တန်းကျောင်းအပ်လက်ခံခြင်း အဝေးသင်သင်တန်းများကျောင်းအပ်လက်ခံခြင်း           ၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် အဝေးသင်ပထမနှစ် (၂၀၁၉ အောင်)၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်နှင့် ပထမနှစ် (၂၀၂၀ အောင်) အဝေးသင် သင်တန်းများ၏ ကျောင်းအပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ကို အောက်ဖော်ပြပါ နေ့ရက်များအထိ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအသုတ် ဝိဇ္ဇာအထူးပြု ဘာသာရပ်များအတွက် (၂၆-၈-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ လည်းကောင်း တတိယအသုတ်ဝိဇ္ဇာအထူးပြုဘာသာရပ်များအတွက်(၁၉-၉-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် အဝေးသင် အနီးကပ်ကျင်းပမည့် အစီအစဉ်

၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် အဝေးသင် သင်တန်း စားမေးပွဲကျင်းပမည့် အစီအစဉ် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန ကြောညာချက်           ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် ၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် အဝေးသင် ဒုတိယအသုတ်နှင့် တတိယအသုတ် ဝိဇ္ဇာအထူးပြု ပထမနှစ် (၂၀၁၉ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများ)၊ ဒုတိယနှစ်နှင့် တတိယနှစ်သင်တန်းများအတွက် အနီးကပ်သင်တန်းများနှင့် စာမေးပွဲများကို အောက်ပါအတိုင်းကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ လိုက်သည်။           (၁)