ဥပဒေပညာဘာသာရပ် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လမ်းညွှန်စာအုပ်ပါသတ်မှတ်ချက်များ

အဝေးသင် သင်တန်းကျောင်းအပ်လက်ခံခြင်း ၂၀၂၂ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ခဲ့သော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ဥပဒေပညာဘာသာရပ် လျှောက်ထားရာတွင် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လမ်းညွှန်စာအုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်များ            ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ B.A (Law) သည် သင်တန်းနှစ် (၄)နှစ် သင်ကြားမည်ဖြစ်ပြီး ဥပဒေဘွဲ့ L.L.B သည် သင်တန်းနှစ် (၅)နှစ် သင်ကြားမည်ဖြစ်သည်။           ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ B.A (LAW) ရရှိပြီး