ဟင်္သာတတက္ကသိုလ် (အဝေးသင်သင်တန်း)

၁။         လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၆)ပုံ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဝတ်)

၂။         ကျောင်းသား/ကျောင်းသူအမည် (မြန်မာစာဖြင့်/အင်္ဂလိပ်စာဖြင့်)

၃။         အဖအမည် (မြန်မာစာဖြင့်/အင်္ဂလိပ်စာဖြင့်)

၄။         အမိအမည် (မြန်မာစာဖြင့်/အင်္ဂလိပ်စာဖြင့်)

၅။         နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်များ (ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူနှင့် မိဘနှစ်ဦးအပါအဝင်)

၆။         မွေးဖွားရာဇာတိ၊ မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်၊ တိုင်း

၇။         ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ၏မွေးသက္ကရာဇ် (ခရစ်သက္ကရာဇ်)

၈။         တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ခဲ့သည့် (ခုံအမှတ်၊ ခုနှစ်၊ စာစစ်ဌာန)

၉။         အဝေးသင်တက္ကသိုလ်နှင့် လျင်မြန်စွာ ဆက်သွယ်နိုင်မည့် လိပ်စာအပြည့်အစုံ၊ဖုန်းနံပါတ်

၁၀။      အမြဲတမ်းလိပ်စာအပြည့်အစုံ

၁၁။      အလုပ်အကိုင်ရှိပါက ဖော်ပြရန်

၁၂။       ကျောင်းသားဟောင်းဖြစ်ပါက ဖြေဆိုခံသော (စာမေးပွဲ၊ ခုံအမှတ်၊ စာစစ်ဌာန၊ ပညာသင်နှစ်၊ အောင်/ရှုံး) ဖော်ပြရန်

၁၃။      ကျောင်းအပ်သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကျောင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁။         ပညာသင်နှစ်စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့မှ (၃၀)ရက်အတွင်းဆောင်ရွက်ရန်။

၂။         ပြောင်းရွှေ့လျှောက်ထားသော ဌာနခွဲနယ်မြေတွင် အမှန်တကယ်နေထိုင်ကြောင်း အိမ်ထောင်စု စာရင်းမိတ္တူ(မူရင်းနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမည်)

၃။         သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ နေထိုင်ကြောင်း ထောက်ခံချက်

၄။         ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူသည် ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက ဝန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်း အရာရှိထောက်ခံချက်

၅။         ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ၏ မိဘတစ်ဦးဦးသည် ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက ပြောင်းရွှေ့မိန့်မိတ္တူ (သို့) ထောက်ခံချက်

၁။         ပညာသင်နှစ်စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့မှ ၃၀ ရက်အတွင်းဆောင်ရွက်ရန်။

၂။         တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ခဲ့သည့် အမှတ်စာရင်းမိတ္တူ(၁)စောင်

၃။         ဘာသာတွဲပြောင်းရွှေ့ခွင့်လျှောက်လွှာ (၁)စောင်

၄။         ပြောင်းရွှေ့လိုသော ဘာသာတွဲ၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့် အနိမ့်ဆုံးရမှတ်ပြည့်မီရမည်။

၁။         ကိုယ်တိုင်ရေး လျှောက်လွှာ(၁)စောင်

၂။         လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ (မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကိုက်ညီသော အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဝတ်)

၃။         အမည်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊ အတန်း၊ ခုံအမှတ်၊ အထူးပြုဘာသာ၊ ပညာသင်နှစ် (အောင်/ရှုံး)၊ ဖခင်အမည်၊ မွေးသက္ကရာဇ် တို့ကို ဖော်ပြရမည်။

၉။         ဖခင်အမည်

၁၀။      အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ

၁။         ကိုယ်တိုင်ရေး လျှောက်လွှာ(၁)စောင်

၂။         ဘွဲ့ဓါတ်ပုံ(၁ ၁/၂” x ၂”) ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ (မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကိုက်ညီသော အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးဝတ်)

၃။         အမည်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊ အတန်း၊ ခုံအမှတ်၊ အထူးပြုဘာသာ၊ ပညာသင်နှစ်၊ ဖခင်အမည်၊ အဝေးသင်တက္ကသိုလ် မှတ်ပုံတင်အမှတ် တို့ကို ဖော်ပြရမည်။

၁။         ကိုယ်တိုင်ရေး လျှောက်လွှာ(၁)စောင်

၂။         လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဝတ်)

၃။         ပညာသင်နှစ်၏ စာမေးပွဲမတိုင်မီကာလအတွင်းသာ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုမည်။

၄။         တခြားသင်တန်းတက်ရောက်လို၍ နှုတ်ထွက်လိုပါက တခြားသင်တန်း၌ တက်ရောက်ခွင့်ပြု ကြောင်း အထောက်အထားကို တင်ပြရမည်။

၅။         မိမိတက်ရောက်နေသော သင်တန်းနှစ်၏ ခုံအမှတ်၊ ပညာသင်နှစ် နှုတ်ထွက်ခွင့်တောင်းခံ ရသည့် အကြောင်းတို့ကို ဖော်ပြရမည်။

၁။         ဘွဲ့လျှောက်လွှာပုံစံ(၁)စောင်

၂။         ဘွဲ့ဓါတ်ပုံ(၁ ၁/၂” x ၂”) ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ (ဓါတ်ပုံတွင် လက်ပြတ်အင်္ကျီမဖြစ်စေရ) (မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ကိုက်ညီသော အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးဝတ်)

၃။         မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ(၁)စောင်

၄။         ပထမနှစ်မှ နောက်ဆုံးနှစ်အထိ ဖြေဆိုခဲ့သော (သင်တန်းနှစ်၊ ခုံအမှတ်၊ စာစစ်ဌာန၊ ပညာသင်နှစ်၊ အောင်/ရှုံး)တို့ကို ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ရမည်။

၁။         သင်တန်းနှစ်အလိုက်စာစဉ်များကို ပထမနှစ်ဝက်နှင့် ဒုတိယနှစ်ဝက် (၂)ကြိမ် မပျက်မကွက် (မပျက်မကွက်) တင်သွင်းရမည်။ နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ထက် နောက်မကျစေရန် ဂရုပြုရမည်။

၂။         ပို့ချချက်စာအုပ်နှင့် လေ့လာမှုလမ်းညွှန်စာအုပ်များကို အချိန်မီထုတ်ယူ၍ အနီးကပ်သင်တန်း တက်ရောက်ချိန်တွင် တစ်ပါတည်းယူဆောင်လာရမည်။