တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု

တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု