တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ(Doctor of Law in International Relations) ပညာသင်အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပွဲ။

ဒေါက်တာခင်မြတ်ကျော်သူ (ကထိက၊ သမိုင်းဌာန)၏တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ(Doctor of Law in International Relations) ပညာသင်အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပွဲ