ကမ္ဘာဆရာများနေ့ကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့် တက္ကသိုလ်ရှိ ဆရာ၊ဆရာမများနှင့် ဝန်ထမ်းများအား ဆန်နှင့်ဆီ ပေးဝေလှူဒါန်းခဲ့ခြင်း

ကမ္ဘာဆရာများနေ့ကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့် တက္ကသိုလ်ရှိ ဆရာ ဆရာမများနှင့် ဝန်ထမ်းများအား ဆန်နှင့်ဆီ ပေးဝေလှူဒါန်းခဲ့ခြင်း၊၊