၂၀၂၀-၂၀၂၁ ငွေလုံးငွေရင်းခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သော တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းများရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးခြင်း

ဟင်္သာတတက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဟင်္သာတ)၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဟင်္သာတ)၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ဟင်္သာတ) တို့၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သော တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းများရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးခြင်း၊၊