ict@hu.edu.mm

သင်္ချာဌာန ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ လုပ်ဆောင်မှုမှတ်တမ်း

(၁၆.၈.၂၀၂၂) ရက်နေ့ ဆရာဆရာမများ၏ လုပ်ဆောင်မှုမှတ်တမ်း

 

၁။       ဒေါ်ဇွန်ဇွန်နိုင် (နည်းပြ)           –         ပြည်သူ့နီတိအခြေခံသိစရာများ

၂။       ဒေါ်ဟေမာန်ဦး (နည်းပြ)         –         A Study on Speed and Velocity